O vlazi

Sve što trebate znati o vlazi u vašem domu

Šta je vlaga?

Nivo vlažnosti predstavlja količinu vlage u zraku i mjeri se relativnom vlažnošću. Relativna vlažnost može varirati između 0 i 100, gdje 0 predstavlja odsustvo vlage, a 100 apsolutnu vlagu u zraku na određenoj temperaturi. Topao zrak može sadržavati više vlage od hladnog zraka. Neke od posljedica viška vlage u domu su kondenzacija, plijesan i odlijepljivanje tapeta. Saznajte sve što vam je potrebno o vlazi te kako vlaga može utjecati na vaš dom i zdravlje.

Vlaga u domu: Rizične prostorije